لیست تلفن‌های داخلی دانشگاه امام جواد(ع) یزد

حوزه ریاست
سیدرضا زکیپور
داخلی 226
لیلا توانگر
داخلی 219
مریم فداکار
داخلی 225
محمد سپهر
داخلی 225
سید عباس زرگرچی
داخلی 225
احمد حاجی مرادی
داخلی 225
محمد سفید
داخلی 225
داریوش پورسراجیان
داخلی 225
حوزه فرهنگی - دانشجویی و کارآفرینی
مجتبی حجتی
داخلی 292
حوزه آموزش
وحیده السادات هاشمی پور
داخلی 232
نجمه لاله زاری
داخلی 231
مرجان موسوی
داخلی 230
اقدس السادات حسینی
داخلی 233
حوزه فناوری اطلاعات
فاطمه دستجردی
داخلی 279
حوزه فنی و پشتیبانی
فاطمه زارع
داخلی 208
سید مصطفی آقابزرگی
داخلی 237
محمدعلی طوفان
داخلی 224
امور مالی
  الهام ابویی             
   داخلی 236                 
محمد شیرسلیمیان
داخلی 235
ایمان امیری
داخلی 222
حراست
محمدرضا سعیدیان            
داخلی 203                 
محمود اصغرپور            
داخلی 202                 
وحیده السادات هاشمی پور
داخلی 221
محمدرضا صمدی
داخلی 220
دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی
بیتا ریسمانیان
داخلی 301
سمیرا کرمی
داخلی 274
سید عباس باقری
داخلی 277
لیلا توانگر
داخلی 219
الهام شریفی
داخلی 284
دانشکده مدیریت
زکیه عهدی
داخلی 270
دانشکده علوم انسانی
بیتا ریسمانیان
داخلی 301
زکیه عهدی
داخلی 270
سمیرا کرمی
داخلی 274
سهیلا شهرستانی
داخلی 272
آرزو حاجی مقصودی
داخلی 273
مژگان بهراد
داخلی 286
دانشکده هنر و معماری
فائزه فقیه
داخلی 296
فهیمه عرفان راد
داخلی 298
احسان زرین‌آبادی
داخلی 299
فرشته صادقیه
داخلی 297
شیدا چنگیزی
داخلی 297
حوزه پژوهشی
مرتضی محمودی
داخلی 285
کتابخانه
سمیرا سامعی
داخلی 255
مونا رزاقی
داخلی 255
فرشته صادقیه
داخلی 297

تهیه شده توسط مرکز فناوری اطلاعات
آخرین بروزآوری: 20 دی 1401